Avainsana-arkisto: turvallisuus

11.-22.11. Uutisia

VIHREÄT: VARSOVAN ILMASTOKOKOUKSEN TULOKSET JÄÄMÄSSÄ LAIHOIKSI Eilen torstaina ympäristö- ja muut kansalaisjärjestöt marssivat laajassa rintamassa ulos Varsovan ilmastokokouksesta vastalauseena kokouksen heikolle edistymiselle. Tänään päättyvässä kokouksessa piti sopia askelmerkeistä vuoden 2015 uudesta ilmastosopimuksesta päättävään Pariisin ilmastokokoukseen ja kehitysmaiden ilmastotoimien rahoituksesta, mutta tähänastiset tulokset näyttävät heikoilta. Ilmastopolitiikka on jopa vaarassa taantua entisestään, pelätään vihreän ryhmän ilmastoblogissa tänään. […]

21.11.2013 Käytetäänkö EU-varoja yhteiseen puolustustukseen?

Koppan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyötä koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2013. Tarja Cronbergin muutosesitys 5 Poistetaan kiistanalaiset lennokkijärjestelmät ja tietoverkkojen puolustus vauhditettavien hankkeiden luettelosta: ”vauhditetaan nykyisten hankkeiden, erityisesti strategisiin avaintekijöihin liittyvien hankkeiden, toteutusta ja tuetaan poliittisesti EDA:n lippulaivahankkeita, joita ovat muun muassa ilmatankkaus, satelliittiviestintä, ilma-alusten kauko-ohjausjärjestelmät, tietoverkkojen puolustus ja yhtenäinen eurooppalainen ilmatila;” Puolesta: Jaakonsaari, Cronberg, Hassi […]

5.4.2011 Äänestys – onko väkivallan uhreilla oikeus ilmaiseen oikeusapuun?

Euroopan parlamentin päätöslauselmasta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta (2010/2209(INI)) äänestettiin täysistunnossa 5.4.2011. Kohta 2, viiva 14/2 Ehdottaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevaa uutta kattavaa politiikkaa, joka käsittää seuraavat tekijät […]:Kohtaan ”- mekanismit oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla unionissa” sisällytetään oikeus maksuttomaan oikeusapuun:”- mekanismit maksuttoman oikeusavun saannin helpottamiseksi, jotta uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan kaikkialla […]

15.3. Vihreä ryhmä antoi suositukset ydinvoiman riskien vähentämisestä

Vihreä ryhmä suosittelee vaarallisimpien ydinvoimareaktoreiden sulkemista muun muassa: 1) maanjäristysalttiilla alueilla (Krsko sloveniassa, Fessenheim Ranskassa ja Confrentes Espanjassa) 2) ennen vuotta 1980 avattujen laitosten ja kaikkien ensimmäisen sukupolven reaktoreiden osalta, tai laitosten joilla on ollut aiempia turvallisuusongelmia (Biblis A ja B, Neckarwestheim 1 ja Unterweser Saksassa; Wylfa, Oldury ja Sellafield Britanniassa; sekä Ringhals ja Forsmark Ruotsissa). Vihreä […]

10.3.2010 Äänestystulos ydinsulkusopimuksesta

Äänestys koski Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ydinsulkusopimuksen tarkastamista. Ydinsulkusopimus on kansainvälinen vuonna 1968 solmittu sopimus, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden leviämistä. Sopimusta tarkastetaan viisivuosittain, seuraavaksi New Yorkissa toukokuussa 2010. Lisäysesitys (muutoesitys 2) Vihreät/EVA -ryhmältä: ”kehottaa kaikkia osapuolia tarkistamaan sotilasdoktriiniaan ja luopumaan ensi-iskusta vaihtoehtona” Hyväksyttiin äänin 331-311, 19 tyhjää Puolesta: Haglund, Manner, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: […]

20.1.2010 Äänestystulos – Maahanmuuttajien oikeuksien puolustaminen Cotonoun sopimuksessa

Cotonoun sopimus on EU:n, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välinen sopimus. EPP-ryhmä esitti mietinnöstä poistettavaksi osan (kohdan loppu, muutosehdotus 5) koskien maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittamista: [31. kehottaa komis…

20.1.2010 Äänestystulos – Maahanmuuttajien oikeuksien puolustaminen Cotonoun sopimuksessa

Cotonoun sopimus on EU:n, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) välinen sopimus. EPP-ryhmä esitti mietinnöstä poistettavaksi osan (kohdan loppu, muutosehdotus 5) koskien maahanmuuttajien oikeuksien kunnioittamista:  [31. kehottaa komissiota ja AKT-valtioita sisällyttämään AKT-EU-kumppanuussopimuksen maahanmuuttoa koskevaan 13 artiklaan kiertomuuton periaatteen ja sen helpottamisen kiertoviisumien myöntämisen avulla;  korostaa, että vaikka kyseisessä artiklassa painotetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista ja AKT-valtioiden kansalaisten tasavertaista […]