Avainsana-arkisto: tutkimus

21.11.2013 Koordinoidaanko EU-maiden puolustusbudjetteja päällekkäisyyksien välttämiseksi?

Gahlerin puolustusteknologiaa ja -teollisuutta koskevasta mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 21.11.2013. Kohta 9/2: ”jäsenvaltioiden on koordinoitava puolustusbudjettinsa, jotta vältetään päällekkäisyydet ja vahvistetaan yhteisiä tutkimusohjelmia;” Puolesta: Jäätteenmäki, Pakarinen, Takkula, Torvalds, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Essayah, Terho Tyhjää: Korhola Poissa: Pietikäinen Hyväksyttiin äänin 458-135. Kohta 11/2 ”odottaa mielenkiinnolla komission rahastokohtaisia säädösehdotuksia, jotka koskevat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, […]

8.9.2010 Äänestystulos – Tuleeko tieteellisiä eläinkokeita vähentää määrätietoisesti?

Jäsenmailla tulee olla oikeus edelleen ottaa käyttöön tiukempia kansallisia eläinsuojelusäädöksiä koskien eläinkokeita (muutosehdotus 1).  Tämä oikeus on nykyisessä direktiivissä. Pöytäkirjan s. 4-5. Puolesta: Jäätteenmäki, Soini, Essayah, Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Takkula, Itälä, Repo Poissa: Manner, Korhola Tieteellisiä kokeita voidaan tehdä kädellisillä apinoilla vain jos se on on ihmisten terveyden kannalta välttämätöntä (muutosehdotus 2). […]

8.9.2010 EU rajoittaa jäsenmaiden oikeutta parempaan eläinsuojeluun koe-eläindirektiivissä

 Euroopan parlamentti hyväksyi tänään koe-eläindirektiivin uudistuksen. Vanhan, vuodelta 1986 peräisin olevan direktiivin uudistusta on odotettu pitkään.  Direktiivi koskee eläinkokeiden käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa, kuten lääketieteessä. Kosmetiikkaa koskevat eläinkokeet on EU jo kieltänyt ja kielto astui voimaan viime vuonna. Suomalaiset vihreät parlamentin jäsenet Hassi ja Hautala tukivat ehdotusta palauttaa asia takaisin maatalousvaliokuntaan. Vihreät olivat myös jättäneet muutosesityksiä […]