Avainsana-arkisto: ulkosuhteet

4.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko EU:n aseviennin valvontaa?

Aseviennin neuvoston yhteistä kantaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Yhteisessä kannassa on esitetty ehdot aseviennille. Ensin äänestettiin vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdottamasta päätöslauselmasta, jossa vaadittiin yhteisen kannan tiukempaa valvontaa. Kohta 2: Yhteisen kannan erilainen tulkinta ja toimeenpano EU-maissa ”pitää myönteisenä, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet aseviennin valvontajärjestelmään yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen pohjalta; […]

23.5.2013 Äänestys – Millä ehdoilla lähdetään kauppasopimukseen Yhdysvaltojen kanssa?

Täysistunto hyväksyi päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä kauppasopimusneuvotteluista 23.5.2013.  Vihreiden mukaan kaavailtu kauppasopimus uhkaa EU:n kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua ja kulttuurialoja. Vihreät ovat vaatineet neuvotteluihin myös lisää avoimuutta. Muutosesitys 12 Lisätään kohta: ”korostaa, että syvää taloudellista ja sosiaalista kriisiä, joka on kohdannut molempia talouksia, ei saa käyttää tekosyynä sosiaali-, ympäristö-, terveys- tai työnormien heikentämiseen, vaan sen sijaan mahdollisessa tulevassa […]

13.12.2012 Äänestys – Magnitskyn lista käyttöön?

Muutosehdotus 6/1 koski vaatimusta, ettei Sergei Magnitskyn kuolemaan osallisille virkamiehille myönnetä viisumeita EU-maihin. Sergei Magnitsky oli korruptiotapauksiin keskittynyt asianajaja, joka kuoli vankeutensa aikana, todennäköisesti huonojen…

22.11.2012 Äänestys – Palestiinalle tarkkailija-asema YK:ssa?

Torstaina 22.11.2012 äänestettiin Gazaan liittyvästä päätöslauselmasta. Kohdassa viisi vaadittiin Palestiinalle tarkkailija-asemaa YK:ssa. Puolesta: Jäätteenmäki, Manner, Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Takkula, …

4.7.2012 Äänestys – ACTA-sopimus

Väärennösten vastaisesta ACTA-sopimuksesta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2012. Ensin äänestettiin oikeistolaisen EPP-ryhmän esityksestä viivyttää käsittelyä palauttamalla asia valiokuntaan. Tämä ehdotus kaatui äänin 255-420. Tämän jälkeen sopimu…

18.4.2012 Äänestys – Vuosikertomus ihmisoikeuksista

Richard Howittin mietintö (2011/2185(INI)) vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan 93.2. ”korostaa erityisesti tarvetta edistää terveyskasvatusta sekä asianmukaisia seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmia, koska ne ovat merkittävä osa EU:n kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikkaa kolmansissa maissa;” Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Takkula Hyväksyttiin […]

15.2.2012 Äänestys – EU:n ja Marokon sopimus maatalouden ja kalastuksen vapauttamisesta

José Bovén mietintö (A7-0023/2012) koskien Marokon ja EU:N maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä. Mietinnön keskeinen ongelma oli, ettei parlamentti halunnut sulkea Länsi-Saharan kiisteltyä aluetta sopimuksen ulkopuolelle – huolimatta siitä että USA:n ja Marokon vastaava sopimus ei käsitä Länsi-Saharaa. Vihreiden Bové vetikin nimensä pois mietinnöstä. Loppuäänestys mietinnön hyväksymisestä Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, […]

23.6.2011 Äänestystulos – sallitaanko radioaktiivisen jätteen vienti EU:n ulkopuolelle?

Parlamentti äänesti radioaktiivista jätteen viennin sallimisesta EU:n ulkopuolelle Kohta 59: Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa sopimuksen kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. Jos sopimus radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta tehdään kolmannen maan kanssa, sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion […]

9.6.2011 Äänestystulos – onko Venäjän kansalaisilla oikeus kokoontua?

Parlamentti pahoitteli, että Venäjä edelleen estää Euroopan neuvoston jäsenvelvoitteiden vastaisesti kansalaistensa rauhanomaisia kokoontumisia, mukaan lukien Gay Priden viime keväänä. Kohta 17/1:  Euroopan parlamentti pahoittelee, että vaikka Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa velvoittaa sen takaamaan kokoontumisvapauden, kansalaisten rauhanomaisia kokoontumisia kielletään yhä ja niitä hajotetaan väkivaltaisesti, mukaan luettuna Gay Pride –kulkue Moskovassa kuutena vuotena peräkkäin; Hyväksyttiin äänin 592-3, 23 tyhjää.Kaikki […]

9.6.2011 Äänestystulos – pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?

Parlamentti äänesti EU-Venäjä-huippukokouksen alla tulevasta maiden välisestä sopimuksesta. Vihreät esittivät sopimukseen vaatimusta, jonka mukaan vielä käytössä olevat Tsernobyl-tyyppiset ydinreaktorit tulisi sulkea välittömästi. kohta 11: Euroopan parlamentti odottaa, että EU:n ja Venäjän huippukokouksen osapuolet pyrkivät saamaan EU:n kumppanit yhteisesti sitoutumaan korkeimpiin turvanormeihin, ydinvoimaloiden kunnianhimoiseen stressitestaukseen ja tehostettuun kansainväliseen yhteistyöhön, kun otetaan huomioon kokemukset meneillään olevasta ydinkriisistä Fukushiman […]