Avainsana-arkisto: uusiutuvat

5.2.2014 Äänestys – EU:n ilmastotavoitteet vuodelle 2030, kolme vai yksi, tiukat vai lepsut?

Mepit äänestivät täysistunnossa vuoteen 2030 ulottuvista EU:n ilmastotavoitteista. Komissio oli esittänyt tammikuussa vain 40 prosentin päästövähennystavoitetta jäsenmaita sitovaksi, sekä energiatehokkuuden että uusiutuvien tavoitteet komissio jättäisi suuntaa-antaviksi. Parlamentin ympäristö- ja teollisuusvaliokunnan esitys kolmesta sitovasta ilmastotavoitteesta sai täysistunnon tuen Delvauxin ja Szymanskin valmistelemassa mietinnössä. Muutosesitys 14: Ei hyväksytä kolmea sitovaa ilmastotavoitetta, vaan ainostaan päästövähennystavoite Kohta: ”pyytää neuvostoa […]

21.5.2013 Äänestys – Tuleeko uusiutuvalle energialle sitova vuoden 2030 tavoite?

Reulin mietinnöstä koskien uusiutuvien energianlähteiden asemaa EU:n markkinoilla, äänestettiin täysistunnossa 21.5.2013 Kohta: ”kehottaa komissiota arvioimaan EU:n laajuisen uusiutuvien energialähteiden pakollisen tavoitteen käyttöönoton kustannukset ja hyödyt, keskinäiset vaikutukset muiden mahdollisten ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa, kuten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen kanssa” muutetaan muotoon: 1/2 ”ja kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n laajuista uusiutuvien energialähteiden pakollista tavoitetta” Puolesta: Torvalds, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, […]

10.3.2010 Äänestystulos EU2020-strategiasta

Äänestys koski päätöslauselmaa EU2020-strategiasta. Äänestys kohdasta 6/2: [EU:n on luotava osallistavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat…] lisäämällä joustavuutta työnantajia kohtaan Hyväksyttiin äänin 381-277, 7 tyhjää. Puolesta: Haglund, Manner, Takkula, Essayah, Itälä, Korhola, PietikäinenVastaan: Soini, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaPoissa: Jäätteenmäki s. 8 10.3. pidetyn istunnon pöytäkirjasta  http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do