Avainsana-arkisto: verot

11.12.2013 Äänestys – Jätetäänkö verotietojen vaihtoon porsaanreikiä?

Cutasin tietojen vaihtoa verotuksessa käsittelevästä mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 11.12.2013. Tarkoituksena oli tehdä jäsenmaiden tietojen vaihdosta pakollista ja automaattista, jotta voidaan puuttua veronkiertoon. Muutosesitys 17/1 ja 17/2 Komission esitys Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisena vaihtona ilmoitettava minkä tahansa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 päivästä tammikuuta 2014 alkavilta verokausilta tiedot, jotka koskevat seuraavia tulo- ja pääomalajeja, […]

21.5.2013 Äänestys – Pitääkö monikansallisten yritysten julkistaa verotiedot eri maissa maksetuista veroista?

Veronkiertoa ja veroparatiiseja koskevasta Kekuksen mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013. Kohta 24: ”kehottaa komissiota toteuttamaan välittömästi yritysten veronmaksun avoimuutta koskevia toimia velvoittamalla kaikki monikansalliset yhtiöt julkaisemaan yksinkertaiset ja selkeät luvut kussakin toimintavaltiossa maksetuista veroista” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Terho Poissa: Sarvamaa, Pakarinen Kohta hyväksyttiin äänin 617-31 Kohta 25 ”korostaa […]

19.4.2012 Äänestys – minimitaso yritysverolle verokilpailun välttämiseksi

Marianne Thyssenin mietinnöstä koskien EU:n yhteistä yhtiöveropohjaa äänestettiin täysistunnossa 19.4.2012. Muutosesitys 39 Lisätään kohta 25 prosentin minimiyritysveron asettamisesta: ”Jäsenvaltioiden tuhoisa verokilpailu aiheuttaa vakavia seurauksia, jotka näkyvät kansallisissa talousarvioissa. Julkisen talouden velkakriisi on yksi tämän kilpailun seurauksista, kun yritykset maksavat yhä vähemmän veroja unionissa. Sen vuoksi yhtiöverotuksen 25 prosentin vähimmäisverokannan käyttöönotto yrityksiä varten on asiallisesti perusteltua […]

19.4.2012 Äänestys – minimitaso yritysverolle verokilpailun välttämiseksi

Marianne Thyssenin mietinnöstä koskien EU:n yhteistä yhtiöveropohjaa äänestettiin täysistunnossa 19.4.2012. Muutosesitys 39Lisätään kohta 25 prosentin minimiyritysveron asettamisesta: ”Jäsenvaltioiden tuhoisa verokilpailu aiheuttaa vakavia seurauk…

8.3.2011 Äänestystulos – Tobinin vero

Podimatan oma-aloitemietinnöstä (A7-0036/2011) innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla ja Euroopan tasolla äänestettiin täysistunnossa 8.3.2011. Esillä oli myös niin sanottu Tobinin vero eli kansainvälinen valuutansiirtovero, jota muun muassa vihreät ovat kannattaneet kauan. Muutosehdotuksessa haluttiin EU:n edistävän transaktiomaksua globaalilla tasolla aktiivisesti. Vero kohdistuisi valuutasta toiseen tehtyihin kauppoihin. Muutosehdotus 2: Kohtaan 16. ”kannattaa sellaisen transaktiomaksun käyttöönottoa, jolla parannettaisiin markkinoiden toimintaa […]

20.10.2010 Äänestystulos – kansainvälinen valuutansiirtovero budjettiin

Muutosehdotus 734 koskien vuoden 2011 budjettia: Lisätään EU-budjettiin uusi kohta 0,05 prosentin kansainvälisestä valuutunsiirtoverosta tuleville tuloille. Puolesta: Pietikäinen, Jaakonsaari, Hassi, Hautala Vastaan: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Soini, Essayah, Itälä Poissa: Korhola, Repo, Takkula Esitys hylättiin äänin 330-315. 20.10.10. pöytäkirjan sivu 72: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do

10.3.2010 Äänestystulos – Tobinin eli kansainvälisten rahasiirtojen vero

Euroopan parlamentin päätöslauselma koski päätöslauselmaa kansainvälisistä rahasiirroista. Parlamentti pyytää komissiota laatimaan ennen kesäkuussa pidettävää G20-huippukokousta vaikutustenarviointi maailmanlaajuisesta rahasiirroista perittävästä verosta, jotta EU voi esittää siellä yhteisen kannan. Komission tulisi myös tutkia, ehkäisisikö rahasiirroista perittävä vero rahoituskriisin tulevaisuudessa kohdistumalla tietyntyyppisiin ”ei-toivottuihin” rahoitustapahtumiin, jotka komissio määrittelisi. Kohdassa 7. ehdotetaan Tobinin veron käyttämistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoitukseen: Hyväksytty äänin 561-80, […]