Avainsana-arkisto: vienti

4.7.2013 Äänestys – Tiukennetaanko EU:n aseviennin valvontaa?

Aseviennin neuvoston yhteistä kantaa koskevasta päätöslauselmasta äänestettiin täysistunnossa 4.7.2013. Yhteisessä kannassa on esitetty ehdot aseviennille. Ensin äänestettiin vihreiden ja vasemmistoryhmien ehdottamasta päätöslauselmasta, jossa vaadittiin yhteisen kannan tiukempaa valvontaa. Kohta 2: Yhteisen kannan erilainen tulkinta ja toimeenpano EU-maissa ”pitää myönteisenä, että eurooppalaiset ja Euroopan ulkopuoliset kolmannet maat ovat liittyneet aseviennin valvontajärjestelmään yhteisen kannan ja asekauppasopimuksen pohjalta; […]

13.3.2013 Äänestys – maatalouden vientitukien poistaminen

Muutosehdotus 365D=445D Poistetaan kohta vientitukien sallimisesta. Vientituet vääristävät kansainvälisiä markkinoita ja ne merkitsevät kohtuutonta taakkaa kolmansien maiden tuottajille, joista monet ovat kehitysmaissa. ”Määrät, jotka voidaan vied…

23.6.2011 Äänestystulos – pitäisiko EU:n tukea tupakan tuotantoa ja vientiä?

Parlamentti äänesti siitä, poistetaanko budjettiesityksestä vaatimus tupakan vientitukien leikkauksesta ja tuotantotuen lopettamisesta. Kohta 8: …[kohta] 46. vaatii vientitukiin uusia leikkauksia ja pitää tupakan tuotantotuen jatkamista valitettavana, koska se on ristiriidassa EU:n terveyspolitiikan tavoitteiden kanssa; Vaatimuksen poistamista kannatti 241, vastusti 373, tyhjää 5 Kyllä tupakkatuille: –Ei: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Takkula, Terho, Essayah, Itälä, Repo, Hassi  Äänestystulokset […]