Avainsana-arkisto: ydinvoima

23.6.2011 Äänestystulos – sallitaanko radioaktiivisen jätteen vienti EU:n ulkopuolelle?

Parlamentti äänesti radioaktiivista jätteen viennin sallimisesta EU:n ulkopuolelle Kohta 59: Radioaktiivinen jäte on loppusijoitettava siinä jäsenvaltiossa, jossa se on syntynyt, paitsi jos jäsenvaltio on tehnyt jonkin toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kanssa sopimuksen kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevien loppusijoituslaitosten käytöstä. Jos sopimus radioaktiivisen jätteen loppusijoituksesta tehdään kolmannen maan kanssa, sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion […]

9.6.2011 Äänestystulos – pitäisikö Venäjän sulkea Tsernobylin kaltaiset ydinvoimalat?

Parlamentti äänesti EU-Venäjä-huippukokouksen alla tulevasta maiden välisestä sopimuksesta. Vihreät esittivät sopimukseen vaatimusta, jonka mukaan vielä käytössä olevat Tsernobyl-tyyppiset ydinreaktorit tulisi sulkea välittömästi. kohta 11: Euroopan parlamentti odottaa, että EU:n ja Venäjän huippukokouksen osapuolet pyrkivät saamaan EU:n kumppanit yhteisesti sitoutumaan korkeimpiin turvanormeihin, ydinvoimaloiden kunnianhimoiseen stressitestaukseen ja tehostettuun kansainväliseen yhteistyöhön, kun otetaan huomioon kokemukset meneillään olevasta ydinkriisistä Fukushiman […]

15.3. Vihreä ryhmä antoi suositukset ydinvoiman riskien vähentämisestä

Vihreä ryhmä suosittelee vaarallisimpien ydinvoimareaktoreiden sulkemista muun muassa: 1) maanjäristysalttiilla alueilla (Krsko sloveniassa, Fessenheim Ranskassa ja Confrentes Espanjassa) 2) ennen vuotta 1980 avattujen laitosten ja kaikkien ensimmäisen sukupolven reaktoreiden osalta, tai laitosten joilla on ollut aiempia turvallisuusongelmia (Biblis A ja B, Neckarwestheim 1 ja Unterweser Saksassa; Wylfa, Oldury ja Sellafield Britanniassa; sekä Ringhals ja Forsmark Ruotsissa). Vihreä […]

10.3.2010 Äänestystulos ydinsulkusopimuksesta

Äänestys koski Euroopan parlamentin päätöslauselmaa ydinsulkusopimuksen tarkastamista. Ydinsulkusopimus on kansainvälinen vuonna 1968 solmittu sopimus, jonka tarkoituksena on estää ydinaseiden leviämistä. Sopimusta tarkastetaan viisivuosittain, seuraavaksi New Yorkissa toukokuussa 2010. Lisäysesitys (muutoesitys 2) Vihreät/EVA -ryhmältä: ”kehottaa kaikkia osapuolia tarkistamaan sotilasdoktriiniaan ja luopumaan ensi-iskusta vaihtoehtona” Hyväksyttiin äänin 331-311, 19 tyhjää Puolesta: Haglund, Manner, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Hassi, HautalaVastaan: […]