Avainsana-arkisto: ympäristö

23.10.2013 Äänestys – Tuetaanko EU-varoilla liikakalastusta?

Kalastustalous- ja merirahastoja koskevasta Cadecin mietinnöstä äänestettiin täysistunnossa 23.10.2013. Äänestyksissä oli kyse siitä, jatketaanko liikakalastuksen tukemista EU:ssa vai leikataanko tukia kestävälle tasolle. Muutosesitys 276/1: Annetaan uusille alle 35-vuotiaille kalastusyrityksen perustajille jopa 100 000 euron tuki Puolesta: Takkula, Torvalds, Terho, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa Vastaan: Jäätteenmäki, Essayah, Jaakonsaari, Repo, Hassi, Cronberg Poissa: Pakarinen Hyväksytty äänin 394-286 Muutosesitys […]

9.10.2013 Äänestys – Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?

Andrea Zanonin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttamisesta koskevasta mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013 Muutosesitys 79 osa 1: Pakollisen YVA:n (ympäristövaikutusarvioinnin) piiriin liuskekaasukerrostumiin ja vastaaviin varastoituneen maakaasun tai raakaöljyn hyödyntäminen ja tuotanto riippumatta tuotantomääristä Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Terho Poissa: Pakarinen, Takkula, Cronberg Hyväksyttiin äänin 524-118 osa 2: erillisäänestys siitä koskeeko yllä […]

11.9.2013 Äänestys – Saako ruokakasveja polttaa autoissa rajoituksetta?

11.9.2013 parlamentti otti kantaa siihen, pannaanko raja ruokakasvien polttamiselle autojen tankeissa. Toinen kuuma peruna oli, otetaanko huomioon epäsuorat maankäyttövaikutukset. Parlamentin enemmistö haluaa 6 prosentin rajan biopolttonesteelle, joka on tehty ruoaksi ja rehuksi kelpaavasta, ja ylipäänsä pelloilla viljeltävästä raaka-aineesta. Lisäksi enemmistö myös tuki niin sanottuja ILUC-kertoimia eli epäsuorien maankäyttövaikutusten kertoimia. Muutosehdotus 60/2: ILUC(epäsuoran maankäytön vaikutukset)-kertoimet vuodesta […]

16.4.2013 Äänestys – päästökaupan uudistaminen

Komissio ehdotti, että päästöoikeuksia poistetaan määräajaksi markkinolta. Tällä hetkellä ongelmana on, että päästöoikeuksista on ylitarjontaa ja päästöoikeuksien hinta on liian alhainen ohjaamaan investointeja ilmaston kannalta kestävään suuntaan…

13.3.2013 Äänestys – maatalouden viherryttäminen

Muutosesitys 63 Viljelyn monipuolistamisvaatimusten löysentämisestä Komission esitys viljelyn monipuolistamisesta: Jos viljelijällä on yli 3 hehtaaria peltoalaa, eikä sitä käytetä kokonaisuudessaan nurmituotantoon (kylvetty tai luontainen), eikä s…

13.3.2013 Äänestys – torjunta-ainedirektiivi maataloustuen ehtona

Muutosehdotus 25 Poistetaan maatalouspolitiikan hallintoa, valvontaa ja seurantaa koskevasta mietinnöstä kohta, joka velvoittaa noudattamaan torjunta-ainedirektiiviä maataloustuen ehtona: (55) Yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestä…

13.3.2013 Äänestys – ympäristösäädösten velvoittavuus maataloudessa

Muutosehdotus 18 Lisätään maatalouspolitiikan rahoitusta, hallintoa ja seurantaa koskevaan mietintöön kohta, joka heikentää yleisten ympäristösäädösten velvoittavuutta: (38 a) Viljelijöiden rankaisemista säännönvastaisuuksista koskevassa oikeudenm…

13.3.2013 Äänestys – kaksinkertaisen tuen kielto

Muutosehdotus 144/1 Lisätään maaseudun kehitttämisrahastoa koskevaan mietintöön ehto, jonka mukaan ympäristötoimista ei saa maksaa kaksinkertaista tukea: Maaseuturahaston tukea ei myönnetä asetuksen (EU) N:o DP/2012 III osaston 2 luvun mukaisiin s…

13.3.2013 Äänestys – Turvemaiden raivauskielto

  Maatalouspolitiikan hallinnoinnista, valvonnasta ja seuraamisesta koskevasta mietinnästä äänestettiin 13.3.2013   Muutosehdotus 181   Poistetaan kohta hiilirikkaiden eli turvemaiden raivauskiellosta:   Kosteikkojen ja paljon hiiltä sisältävien maiden suojelu mukaan luettuna ensimmäistä kyntöä koskeva kielto   Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo   Vastaan: Pietikäinen, Cronberg, Hassi   Poissa: Manner   Hyväksytty […]

21.11.2012 Äänestys – Liuskekaasulle ja -öljylle moratorio?

Keskiviikkona 21.11.2012 äänestettiin Sonikin mietinnöstä koskien liuskekaasun ja -öljyn poraamista. Muutosehdotus 4 oli esitys moratoriosta, jonka aikana liuskekaasun ja -öljyn erottelua ei sallittaisi.Muutosehdotus 4, lisätään kohta ”kehottaa jä…