Avainsana-arkisto: ympäristölait

4.2.2014 Äänestys – EU-säädöksiä karsitaan – saako se heikentää työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua?

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

9.10.2013 Äänestys – Onko liuskekaasuhankkeista tehtävä YVA?

Andrea Zanonin ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttamisesta koskevasta mietinnöstä äänestettiin 9.10.2013 Muutosesitys 79 osa 1: Pakollisen YVA:n (ympäristövaikutusarvioinnin) piiriin liuskekaasukerrostumiin ja vastaaviin varastoituneen maakaasun tai raakaöljyn hyödyntäminen ja tuotanto riippumatta tuotantomääristä Puolesta: Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo, Hassi Vastaan: Jäätteenmäki, Terho Poissa: Pakarinen, Takkula, Cronberg Hyväksyttiin äänin 524-118 osa 2: erillisäänestys siitä koskeeko yllä […]

5.5.2010 Äänestystulos – syanidikaivostoiminnan kielto

Päätöslauselmassa vaadittiin vesistöjä ja muuta ympäristöä pahasti saastuttavan syanidikaivostoiminnan lopettamista koskeva esitys komissiolta. Esitys hyväksyttiin äänin 488 puolesta ja 48 vastaan. Kiellon puolesta: Jäätteenmäki, Itälä, Pietikäinen, Hassi, HautalaKieltoa vastaan: Haglund, Manner, Takkula, Soini, Korhola, Essayah, Jaakonsaari, Repo Katso pöytäkirja 5.5. istunnosta sivuilta 178-179: http://www.europarl.europa.eu/sed/votingResults.do Muutosesityksessä 3 äänestettiin siitä, että käyttökiellon sijaan tehtäisiin vain vaikutusarviointi syanidista kaivostoiminnassa. […]