Avainsana-arkisto: yrityselämä

4.2.2014 Äänestys – EU-säädöksiä karsitaan – saako se heikentää työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönsuojelua?

EU:n sääntelyn uudistamisesta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevasta mietinnöstä äänestettiin 4.2.2014. Sajjid Karimin mietintö käsitteli komission lanseeraamaa laajaa REFIT-uudistusta, jonka tavoitteena on karsia turhaa EU:n säätelyä. Talouselämän ja teollisuuden etujärjestöt ovat nähneet REFIT-uudistuksen hyvänä tilaisuutena riisua ympäristö- ja työelämää koskevaa säätelyä. Muutosesitys 1: lisätään kohta: ”korostaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä tai suuryrityksiä koskevien uusien […]

21.5.2013 Äänestys – Pitääkö monikansallisten yritysten julkistaa verotiedot eri maissa maksetuista veroista?

Veronkiertoa ja veroparatiiseja koskevasta Kekuksen mietinnöstä äänestettiin 21.5.2013. Kohta 24: ”kehottaa komissiota toteuttamaan välittömästi yritysten veronmaksun avoimuutta koskevia toimia velvoittamalla kaikki monikansalliset yhtiöt julkaisemaan yksinkertaiset ja selkeät luvut kussakin toimintavaltiossa maksetuista veroista” Puolesta: Jäätteenmäki, Takkula, Torvalds, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, Hassi Vastaan: Terho Poissa: Sarvamaa, Pakarinen Kohta hyväksyttiin äänin 617-31 Kohta 25 ”korostaa […]

19.4.2012 Äänestys – minimitaso yritysverolle verokilpailun välttämiseksi

Marianne Thyssenin mietinnöstä koskien EU:n yhteistä yhtiöveropohjaa äänestettiin täysistunnossa 19.4.2012. Muutosesitys 39 Lisätään kohta 25 prosentin minimiyritysveron asettamisesta: ”Jäsenvaltioiden tuhoisa verokilpailu aiheuttaa vakavia seurauksia, jotka näkyvät kansallisissa talousarvioissa. Julkisen talouden velkakriisi on yksi tämän kilpailun seurauksista, kun yritykset maksavat yhä vähemmän veroja unionissa. Sen vuoksi yhtiöverotuksen 25 prosentin vähimmäisverokannan käyttöönotto yrityksiä varten on asiallisesti perusteltua […]

19.4.2012 Äänestys – minimitaso yritysverolle verokilpailun välttämiseksi

Marianne Thyssenin mietinnöstä koskien EU:n yhteistä yhtiöveropohjaa äänestettiin täysistunnossa 19.4.2012. Muutosesitys 39Lisätään kohta 25 prosentin minimiyritysveron asettamisesta: ”Jäsenvaltioiden tuhoisa verokilpailu aiheuttaa vakavia seurauk…

29.9.2011 Äänestystulos – halutaanko oikeasti kestävämpää taloutta ja reilumpia markkinoita?

Parlamentti äänesti  EU:n yhteisestä kannasta ennen YK:n kestävän kehityksen konferenssia, Rio+20-huippukokousta. Kohdassa 29/2 parlamentti korosti vettä kaikille kuuluvana hyödykkeenäHyväksyttiin 362-231, 6 tyhjääPuolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo, Cronberg, HassiVastaan: Essayah, Itälä Kohdassa 39 varoitetaan öljynporauksesta herkillä alueilla. Parlamentti ”varoittaa merellä tapahtuvasta öljyn etsinnästä ja ympäristöltään herkillä alueilla, kuten arktisella alueella, tapahtuvista öljynporauksista, jotta […]

6.7.2011 Äänestystulos – onko veronkierto sallittu jäsenmaissa?

Parlamentti äänesti rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin ratkaisuista, kuten toimista veronkiertoa ja veropetoksia sekä haitallista verokilpailua vastaan. Se äänesti myös EU-tukien jakamisesta siten, että otettaisiin huomioon jäsenmaiden osallistuminen veronkierron vastaisiin toimiin. Kohta 73:”[Euroopan parlamentti] tukee komissiota sen pyrkimyksissä vähentää haitallista verokilpailua, veronkiertoa, veropetoksia ja verokeitaita EU:ssa ja sen ulkopuolella, parantaa veronkantojärjestelmien tehokkuutta ja ottaa käyttöön yhteinen […]

6.7.2011 Äänestystulos – tarvitaanko naisia yritysten johtoon?

Parlamentti äänesti mietinnöstä, joka koski naisten asemaa yritysten johdossa. Kohta 1 ”[Euroopan parlamentti] suhtautuu myönteisesti komission 1. maaliskuuta 2011 esittämiin toimenpiteisiin, erityisesti sen aikomukseen ehdottaa Euroopan unionin lainsäädäntöä vuonna 2012, elleivät yritykset vapaaehtoisesti nosta naisten osuutta päätöksentekoelimissään 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;” Hyväksyttiin 524-130, tyhjää 14Puolesta: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, […]